Usługi

Ubezpieczenia

zabezpieczą Twoją nieruchomość od zdarzeń losowych, samochód na wypadek szkody albo Ciebie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Harness Your Social Proof

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczenie nieruchomości chroni Cię przed skutkami niespodziewanych zdarzeń. Skorzystaj z bogatego zakresu, który obejmuje m.in: pożar, przepięcie, kradzież, zalanie przez otwarte okno czy kradzież nawet przez otwarte drzwi.

Więc doskonale wiesz, jak wiele rzeczy może się wydarzyć: wypadek, kradzież, podpalenie. Decydując się na pakiet (OC+AC) zadbasz o swoje bezpieczeństwo, a oprócz ochrony otrzymasz również atrakcyjne zniżki.

Masz pewność, że jeśli Ciebie zabraknie, Twoi bliscy otrzymają wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięte kredyty konsumenckie lub kredyty hipoteczne. Świadczenie również w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

New Marketing Leaders

Kredyty

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to zabezpieczenie finansowe dla właścicieli i najemców domów i mieszkań, a także właścicieli mniejszych nieruchomości (domek letniskowy, garaż, budynek gospodarczy) oraz inwestycji w budowie.

Mury, lokal i elementy stałe

przytwierdzone na stałe elementy wyposażenia budynku takie jak: zewnętrzne elementy instalacji oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych (krany, baterie, wanny, brodziki, itp.), instalacji elektrycznej i grzewczej, meble wbudowane, meblościanki, zabudowy kuchenne, antresole, piece grzewcze i kominki, urządzenia sygnalizacji alarmowej oraz urządzeni przeciwpożarowe, wewnętrzne oświetlenie pomieszczeń objętych umową ubezpieczenia, dywanowe wykładziny podłogowe, drzwi wejściowe (w tym również wewnętrzne drzwi oddzielające pomieszczenia), okna, powłoki malarskie, pokrycia ścian, sufitów i podłóg.

Ruchomości domowe

Ubezpieczenie ruchomości domowych możemy wykupić na wypadek kradzieży z włamaniem, ale równie wielu innych zdarzeń. Jeżeli w nieruchomości przechowujemy naprawdę cenne przedmioty, warto rozważyć taki wariant polisy, w którym spis ryzyk będzie obejmował więcej nieprzewidzianych sytuacji.

Stłuczenia szklanych elementów

Ryzyko stłuczenia obejmuje stłuczenie lub pęknięcie elementów szklanych w stałej zabudowie m.in. szyb w oknach i drzwiach, indukcyjnej płyty grzewczej, szyby piekarnika, kabiny prysznicowej, szyb na trasach i balkonach.

Przepięcia

Przepięcia powstają wskutek różnych niekorzystnych zjawisk, których najczęstszą przyczyną jest uderzenie pioruna, czy to bezpośrednio w budynek mieszkalny, czy też w oddaleniu od miejsca odnotowania wzrostu napięcia.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to wsparcie finansowe za szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim. To jedno z rozszerzeń ubezpieczenia mieszkania lub domu, które dostępne jest w Warta Dom lub Warta Dom Komfort. OC w życiu prywatnym przyda się w sytuacji, kiedy Ty lub członkowie Twojej rodziny (np. dzieci) czy Twój pies nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie.

Dodatki

Dodatkowo możemy rozszerzyć ubezpieczenie o przedmioty wartościowe poza miejscem ubezpieczenia od rabunku, przedmioty wartościowe, dzieła sztuki, posiadaną broń, czy domek letniskowy.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią posiadaczy pojazdów mechanicznych (nie tylko samochodów, ale również motocykli, samochodów ciężarowych czy przyczep) przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, np. kolizji czy wypadków, do których sami doprowadzili lub które powstały z winy osób trzecich.

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, a jego brak oraz przerwy w ciągłości polisy mogą skutkować dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli Twój samochód spowoduje kolizję lub wypadek, ubezpieczyciel, u którego zawarłeś polisę OC, wypłaci odszkodowanie osobom, które ucierpiały w wyniku zdarzenia, do którego doszło z winy kierującego Twoim autem.

Autocasco

Ubezpieczenie AC (Autocasco) to jedno z najistotniejszych dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, dzięki któremu możesz otrzymać odszkodowanie za uszkodzenia Twojego auta powstałe w wyniku kolizji, do której doszło z Twojej winy, ale też w przypadku zdarzeń, do których doprowadziły osoby trzecie lub niezależne od Ciebie działanie czynników zewnętrznych, na przykład warunków pogodowych. Autocasco obejmuje również kradzież samochodu.

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę odszkodowania kierowcy oraz pasażerom pojazdu w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią w wyniku wypadku z udziałem ubezpieczonego samochodu, również w przypadku szkód zawinionych przez kierującego. Ochrona obejmuje zarówno zdarzenia, do których doszło w trakcie jazdy, jak i postoju.

Assistance

Ubezpieczenie assistance to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę w przypadku problemów na drodze, na przykład wypadku, awarii, kradzieży pojazdu czy uszkodzenia ogumienia. W zależności od wybranego wariantu może obejmować między innymi pomoc drogową, holowanie lub możliwość skorzystania z samochodu zastępczego. Dobranie warunków dopasowanych do swoich potrzeb jest bardzo ważne, ponieważ zakres polisy assistance może znacznie różnić się w zależności od oferującego ją towarzystwa.

Szyby

Ubezpieczenie na wypadek pęknięcia szyby czołowej, bocznych do wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

Opony

Ubezpieczenie na wypadek przebicia, pęknięcia opony. Realizowana jest pomoc przy wymianie lub transporcie pojazdu do serwisu opon